Jump to content
  • Facebook
  • Discord
  • Youtube
Nemesis

Who am I?

Recommended Posts


Who am I ?

United-Kingdom.png.c29e50e0df7510b1bc6b4e7a070130be.png

This is a difficult question to answer. My name is Alexander Penev and I am from Bulgaria. You can find me on Facebook if you wish. Yes, that little country you've probably never heard of. I've been working as a technical manager and playing Lineage since I was 13, I'm currently 27 soon 28. I decided to create this "L2 Harst" project because I'm tired of watching greedy people ruin the game. When I started playing it, there was no "adrenaline" and bot programs ... In those days there were only clans and parties and that was the thing that attracted me to the game. Communication between people. I want to go back to those times as much as possible. That's why I present our project L2 Harst. Having filled your chapters with unnecessary information, let me talk about the server. I have been developing it myself for almost 2 years, I put a lot of work and effort into it, not a small amount of money. I was lucky to meet great people who became part of the Harst team. Together with them and with you, I am sure that we can make the best server that has ever existed. And I will not give up. I don't expect to get my money back or make more, I do it for my own pleasure. For me, this game has always been and will remain a hobby and a time I spend with friends. The server does not spend a very large or unaffordable amount and is not a problem once the main investment is made. It takes about 50 euros a month to keep the server alive. From there, it all depends on you players. Report problems immediately and on time so that we can fix them in time and vote for our server and if you want to help us, you can always donate as much as you want. The game's gift shop will not change, as you can see until Dynasty. Our server skills will only do what they say they do. There will be no personal skills and please do not require them. You will not like Our answer. 😉 My team and I will do our best to enjoy the game again.

Regards Nemesis (Alexander)


БГ - Моля, Българите да задържат коментарите за себе си.Правя това което искам защото така го искам.Ако очкавате специално отношение от мен не сте познали. Ние сме една от най-критичните и циничните нации. По добре е да уплюем труда на другия от колкото да кажем, че се е справил добре или да се опитаме да му помогнем. Просто сме такива. Никой няма да получи специално отношение от мен по никакъв начин по скоро може да получи бан! Запомнете това преди да ми пишете глупости!

EN - Please Bulgarians keep the comments for themselves. I do what I want because that's how I want it. We are one of the most critical and cynical nations. It is better to spit on the other than to say that he has done well or try to help him. We're just like that. No one will get a special attitude from me in any way soon can get a ban! Remember this before you write me nonsense!

Greetings, Nemesis (Alexander)!

 

Кой съм аз ?


Bulgaria.png.6103b9709f2a67d1474878fa9d8dc82f.png

Това е труден въпрос за отговор. Казвам се Александър Пенев  и съм от България. Можете да ме намерите във Facebook, ако желаете. Да, онази малка страна, за която вероятно не сте чували. Работя като технически мениджър и играя Lineage от 13-годишна възраст, в момента съм на 27 скоро 28. Реших да създам този проект "L2 Harst", защото ми писна да гледам как алчни хора съсипват играта. Когато започнах да го играя, нямаше "адреналин" и бот програми ... В онези дни имаше само кланове и партита и това беше нещото, което ме привлече в играта. Комуникация между хората. Искам да се върна към тези времена колкото е възможно повече. За това представям нашия проект L2 Harst. След като ви напълних  главите с ненужна информация, нека да говоря и за сървъра. Сам го развивам от почти 2 години, вложих много работа и усилия в него, а не малка сума пари. Имах късмета да срещна страхотни хора, които станаха част от екипа на Harst. Заедно с тях и с Вас съм сигурен, че можем да направим най - добрият сървър който е съществувал.И няма да се откажа. Не очаквам да си върна парите или да ги направя повече,правя го за мое собствено удоволствие. За мен тази игра винаги е била и ще остане хоби и време, което прекарвам с приятели. Сървъра не изразходва много голяма или непосилна сума и не е проблем, след като основната инвестиция е направена. Необходими са около 50 евро на месец, за да подръжам сървъра жив. Оттам на татък всичко зависи от вас играчите. Подаване на сигнал за проблеми веднага и на време, за да можем да ги отстраним навреме и да гласуване за нашия сървър и ако искате да ни помогнете, винаги можете да дарите толкова, колкото пожелаете. Магазинът за дарения на играта няма да се промени, както го виждате до Династи. Уменията на нашия сървър ще правят само онова, което казва, че правят. Няма да има персонализирани умения и моля, не ги изисквайте. Няма да Ви хареса отговорът Ни. 😉 Аз и екипът ни ще направим всичко възможно за да се насладите на играта отново.

Поздрави Немезис (Александър)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...